Produkt firmy                                                         (1/2)

Produktom našej spoločnosti je poskytovanie komplexného poradenstva v oblasti prepravy nebezpečných vecí spoločnostiam, ktorých pracovné postupy obsahujú činnosti zaoberajúce sa manipuláciou s nebezpečnými vecami a prepravou nebezpečných vecí v Slovenskej Republike a európskych krajinách.

Našou úlohou je predovšetkým zabezpečovať súlad medzi potrebami spoločností zaoberajúcimi sa  prepravou nebezpečných vecí a dodržiavaním ustanovení vyplývajúcich z Dohody ADR o preprave nebezpečných vecí.

Výkon poradenskej činnosti vykonávame pre každého zamestnanca spoločnosti, ktorý akýmkoľvek spôsobom prichádza do styku s nebezpečnou látkou / predmetom osobitne.

Medzi služby a činnosti, ktoré naša spoločnosť ponúka patria:

:: ďalej ::

  firma

  ADR
  produkt


poradca ADR

  kontakt
    referencie

 


 

    home
       
 

aktualizácia
09.03.2005

 

Copyright 2005. Všetky práva vyhradené.

design by