Informácie o firme

Naša spoločnosť - bezpečnostný poradca ADR na prepravu nebezpečných vecí vznikla 30.09.2003 v Košiciach. Od uvedeného dátumu na základe živnostenského listu a certifikátu vydaného Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácii, poskytuje spoločnosť svoje služby v oblasti poradenstva prepravy nebezpečných vecí ADR avšak jej neoficiálne korene a poznatky v oblasti prepravy nebezpečných vecí siahajú až do roku 1996.       

Cieľom našej spoločnosti je pokrytie a prevzatie určitých povinností ktoré sú v zmysle platnej legislatívy v oblasti prepravy nebezpečných vecí kladené na Vašu spoločnosť.  Ide predovšetkým o spoločnosti, ktoré v rámci svojich činností alebo pracovných postupov akýmkoľvek spôsobom zasahujú do prepravného reťazca pri preprave nebezpečných vecí.

 

  firma

  ADR
  produkt


poradca ADR

  kontakt
    referencie

 


 

 

Poradenstvo v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy nebezpečných vecí

  home
         
 

aktualizácia
09.03.2005

 

Copyright 2005. Všetky práva vyhradené.

design by